ساعات کاری: شنبه تا پنج شنبه 8:00 - 20:00
 • تماس

  09151653001-2

 • ارسال ایمیل

  sepehrlift@yahoo.com

آسانسور های هیدرولیک

آسانسورهای هیدرولیک HYDRUALIC ELEVATOR

نیروی محرکه در این نوع آسانسورها بوسیله فشار روغن بر روی شفت جک تامین میشود و بیشتر در ساختمانهای کم ارتفاع و کم تردد یا بارهای سنگین پیشنهاد میشود . بر اساس نحوه اتصال جک به کابین به دو دسته تقسیم میشوند:

 • مستقیم DIRECT

در این نوع از آسانسورهای هیدرولیک جک از زیر یا کناربصورت مستقیم به کابین متصل میشود و معمولا برای بارهای سنگین و ارتفاعهای کم کاربرد دارد. این نوع از آسانسورهای هیدرولیک سرعت پایین تر و قدرت بیشتری دارند و طول جک در این مدل برابر با طول مسیر حرکت میباشد و به همین خاطر برای جک به حفرچاه نیاز میباشد.این نوع از آسانسورها نیاز به ترمز ایمنی (پاراشوت)ندارند وفقط از شیر ترکیدگی(RAPTURE VAVE) در آنها استفاده میشود.

 • غیر مستقیم INDIRECT

در این نوع از آسانسورهای هیدرولیک جک از کنار بصورت غیرمستقیم  و توسط فلکه و بکسل به کابین متصل میشود و معمولا برای بارهای سبک و ارتفاعهای متوسط کاربرد دارد. این نوع از آسانسورهای هیدرولیک سرعت بالا تر ی دارند و طول جک در این مدل برابر با نصف طول مسیر حرکت میباشد و به همین خاطر برای جک به حفرچاه نیاز نمیباشد. این نوع از آسانسورها به دلیل وجود سیم بکسل برای حرکت کابین علاوه بر شیر ترکیدگی(RAPTURE VAVE) به ترمز ایمنی (پاراشوت) نیز نیاز دارند .

 

معایب

 • محدودیت در سرعت (MAX 1m/s)
 • محدودیت در تعداد طبقات(MAX 6 FLOOR)
 • محدودیت در ترافیک (MAX 50 st/h)
 • حساسیت به تغییرات دمای روغن

 

مزایا

 • حرکت نرم و روان
 • عدم نیاز به موتورخانه در بالا
 • هزینه آهنکشی کمتر
 • 12%صرفه جویی در فضای ساختمان
 • حرکت در جهت پایین بدون نیاز به برق

 

سپهر آسانسور از این سیستم در پروژه های زیر استفاده کرده است: